Địa chỉ

116/40 Ymoan, TP Buôn Mê Thuột

Địa chỉ Email tinhocthienphuc.bmt@gmail.com
Số điện thoại

0975715715

Liên hệ

Cửa hàng chúng tôi luôn hướng đến sự hài lòng cho khách hàng

Website được sở hữu và quản lý bởi Vũ Thị Tú Quyên

  • Tên đơn vị/cá nhân: Cửa Hàng Tin Học Thiên Phúc
  • Địa chỉ: 116/40 Ymoan ênuôl, Phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột DakLak
  • Số Điện Thoại : 0903585637
  • Email : tinhocthienphuc.bmt@gmail.com
  • Mã số doanh nghiệp 40A8058777 cấp ngày 30/05/2024 tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột